Terug naar overzicht

Symposium Veteranen op 27 juni in het raadhuis Krimpen

14-06-2018

OPROEP AAN VETERANEN

BEN T U OF KENT U EEN VETERAAN?

Op woensdag 27 juni organiseert  Gemeente Krimpen aan den  IJssel een Veteranensymposium  in het raadhuis. Bent u veteraan of kent u iemand, die veteraan is? Veteranen worden van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen!

Programma
Tijdens deze avond  markeert Jaap Smit, Commissaris van de Koning, de start van de onlangs opgerichte Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel door de website van de stichting te lanceren. Er zijn diverse sprekers uitgenodigd op het gebied van veteranenbeleid en nuldelijnszorg, Ook is er een presentatie over het Veteranen Search Team, dat inzetbaar is bij grootscheepse zoekacties. Stichting Onbekende Helden spreekt over praktische ondersteuning vanuit het bedrijfsleven aan veteranen.Op het plein voor het raadhuis staan diverse militaire voertuigen om te bezichtigen.

De avond start om 18.00 uur met een buffetmaaltijd. Het symposium begint om 19.15 uur en duurt naar verwachting tot 20.30 uur. Het klarinetkwartet van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ zorgt voor de muzikale omlijsting.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om dit symposium bij te wonen? Meld u dan aan voor 22 juni 2018 via www.krimpenaandenijssel.nl/symposium. Aanmelden kan ook via het telefoonnummer 14 0180. Als u slecht ter been bent, kunt u dit aangeven, zodat vervoer kan worden geregeld.

Terug naar overzicht