Veteraan Robbert van Krimpen (1974) was op jonge leeftijd geïmponeerd door uniformen en geweren. Pas na zijn uitzending is hij erachter gekomen dat hij geen vechter is. Meer een denker, een zoeker. “Ik ben altijd op zoek geweest naar zingeving, naar iets dat groter is dan ikzelf.”

Gespannen sfeer

Hij werd in 1993 als VN-soldaat uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Die ervaringen hebben hem sterk beïnvloed. Niet dat hij gevechtshandelingen heeft meegemaakt. Zijn uitzending verliep betrekkelijk rustig. Het drama in Scebrenica voltrok zich ruim een jaar later.

Robbert kwam als “verbindelaar” eerst in Servië terecht, onder de rook van Belgrado. Met een groepje Nederlanders regelden ze de communicatie voor de Scandinavische militairen die daar op VN-missie waren gelegerd. “Er waren weliswaar geen confrontaties met de Serviërs, maar je voelde de gespannen sfeer,” zegt Robbert. Grote indruk maakte het platgebombardeerde Vukovar. “Je ervaart dan hoe waanzinnig een oorlog is.”

Wind of Change

Na twee maanden werd hij overgeplaatst naar Scebrenica, juist op het moment dat de Luchtmobile Brigade Dutchbat de zaak had overgenomen van de Canadezen. Ook daar was de situatie nog redelijk rustig, een beetje saai zelfs. Er was wel een voorval dat achteraf van invloed is geweest op Robberts denken. Tijdens een muziekavond op het kamp vroeg hij aan een Bosniër welke muziek hij wilde horen.  “Wind of Change van de Scorpions,” had die geantwoord. ”Ogenschijnlijk een nietszeggende gebeurtenis,” vertelt Robbert, ”tot ik me pas later realiseerde dat die man waarschijnlijk bij de val van Scebrenica is omgekomen. Dat laat me niet meer los.”

Vijandelijk vuur

“Hebben die ervaringen hem tot een ander mens gemaakt?” Hij geeft geen antwoord en loopt naar de keuken om iets te drinken te halen. ”Ik zal je iets anders vertellen,” zegt hij als hij na een poosje terugkomt. “Een jaar na mijn thuiskomst, kreeg ik de boodschap dat Jeffrey Broere uit Lekkerkerk was omgekomen.” Hij was de eerste Nederlandse militair die in Bosnië door vijandelijk vuur werd gedood. ”Ik kende hem en ben bij hem thuis en op zijn begrafenis geweest. Dat heeft me pas echt aan het denken gezet. Dit had ook mij kunnen overkomen.”

Positief denken

Een gebombardeerde stad, een Bosniër die naar ‘Wind of Change’ verlangt, een omgekomen vriend… als dat je leven niet verandert!

“Ik ben tot het inzicht gekomen dat geweld nooit iets oplost,” zegt veteraan Van Krimpen. “Geweld creëert alleen maar nieuwe drama’s.”

Hij leest veel. Vroeger waren dat boeken over vliegtuigen en over de oorlog, nu over healing en coaching. ‘De nieuwe aarde’ van Eckart Tolle maakte diepe indruk.

Zijn passie is nu om mensen te inspireren tot positief denken. ”Niet dat ik altijd zelf het licht zie, ik blijf zoeken en worstelen, maar ik heb wel iets gevonden dat groter is dan ikzelf.”

Huib Neven