SOORTEN MISSIES

Bij een militaire missie stuurt Defensie militairen naar het buitenland om de vrede te herstellen of een conflict te voorkomen. De Verenigde Naties (VN) organiseert deze militaire missies. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie (EU) doen dat ook.

Er zijn 3 soorten militaire missies:

  • waarnemingsmissies;
  • vredeshandhavende missies;
  • vredesafdwingende missies.

Waarnemingsmissie

Een waarnemingsmissie is een militaire missie die wordt uitgevoerd door ongewapende militairen. Deze ongewapende militairen controleren in een voormalig crisisgebied of de partijen de vredesakkoorden naleven. En of de partijen zich houden aan de overeengekomen wapenstilstand.

Vredeshandhavende missie

Bij een vredeshandhavende missie plaatsen militairen zich passief tussen de strijdende partijen. Zo proberen ze tijd te winnen voor een militaire of politieke oplossing. De militairen werken samen met lokale autoriteiten en hulpverleners. De belangrijkste kenmerken van vredeshandhavende missies zijn:

  • instemming vooraf van de permanente leden van de VN;
  • instemming vooraf van de lokale partijen;
  • absolute neutraliteit;
  • grote terughoudendheid bij het gebruik van geweld. Militairen mogen alleen geweld gebruiken wanneer zij zelf worden aangevallen.

Vredesafdwingende missie

Bij een vredesafdwingende missie mogen militairen geweld gebruiken om een einde aan een conflict te maken. Een vredesafdwingende missie biedt geen oplossing voor de lange termijn. De missie gaat gepaard met een wederopbouwprogramma of een complete vredesregeling.

Blauwhelmen

Deelnemers aan een VN-missie heten ook wel blauwhelmen. Dit komt door de blauwe helmen of baretten die zij dragen. De blauwe helmen verwijzen naar de vlag van de VN. Een wit embleem op een blauwe achtergrond.

Namen verschillende missies

De verschillende missies van de VN krijgen allemaal hun eigen naam. Deze is meestal samengesteld uit de afkorting voor United Nations, de soort operatie en het gebied van de missie. Bijvoorbeeld UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) en UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea).

Bron: Rijksoverheid.nl