HISTORISCHE EN HUIDIGE MISSIES

Historische missies

Sinds 1947 heeft Nederland deelgenomen aan diverse missies. Het waren missies om (de belangen van) Nederland te verdedigen en beschermen. Maar ook missies om de internationale rechtsorde te handhaven en bevorderen. En internationale humanitaire en reddingsoperaties. Kijk voor een overzicht op de website van Defensie.

Huidige missies

Nederlandse militairen dragen nog steeds dagelijks bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Nederland doet wereldwijd mee aan tal van grotere en kleine missies. Op de website van Defensie staan alle missies beschreven.