Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel

Onze stichting is opgericht uit de behoefte om die de saamhorigheid tussen veteranen onderling te bevorderen en diverse activiteiten te ontwikkelen. Een stichting heeft meer vrijheid om externe contacten en contracten aan te gaan dan een gemeentelijke organisatie. Het zoeken van sponsors bijvoorbeeld is geen taak voor de gemeente maar kan wel door een stichting worden gedaan. Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel is op 19 april 2018 opgericht en wordt zowel financieel als praktisch door de gemeente ondersteund.

Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel heeft als doel respect en waardering tot uiting te brengen voor veteranen namens de Krimpense samenleving. We proberen niet alleen activiteiten voor veteranen te organiseren. Wij betrekken de burgers er ook graag bij, zodat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van veteranen in ons dorp.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel is als volgt samengesteld:

  • Siemen de Wilde, voorzitter, veteraan Bosnië
  • Gerrit Loeve, secretaris, veteraan Nieuw-Guinea
  • Erwin van Delzen, penningmeester, veteraan Cambodja en Haïti
  • Teus Ooms, vrijwilliger, veteraan Nieuw-Guinea
  • Harrie van Scharenburg, vrijwilliger, veteraan Bosnië

Statuten

De statuten (in pdf) kunt u downloaden en inzien: statuten 

Sponsors

Onze stichting wordt voor een deel financieel ondersteund door de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook hebben Lions Krimpen aan den IJssel en Rudolf Peter Fashion Store hun sponsoring toegezegd. Om mooie activiteiten te ontwikkelen zijn er meer financiële middelen nodig. Wij doen dan ook graag een beroep op bedrijven en inwoners in onze gemeente om ons financieel te steunen. Natuurlijk kunt u ons ook op een andere manier steunen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het faciliteren van een borrel, excursie of bijdragen aan vervoer van oudere veteranen naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Zo dragen we met elkaar de veteranen een warm hart toe.

Donaties

Voelt u zich betrokken bij de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel en wilt u een bijdrage leveren? Uw financiële of materiële steun is van harte welkom en wordt door ons goed besteed. U kunt via info@veteranenkrimpen.nl contact met ons opnemen om de mogelijkheden van sponsoring te bespreken.

Onze sponsors