Terug naar overzicht

Gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert symposium voor veteranen

28-06-2018

 

Op woensdag 27 juni heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een symposium
georganiseerd voor haar veteranen. Het was een succesvolle avond, waar erkenning,
respect en waardering voor deze groep militairen de aanleiding was voor burgemeester
Martijn Vroom om dit symposium te organiseren. Tijdens het symposium markeerde
Commissaris van de Koning Jaap Smit de start van Stichting Veteranen Krimpen aan den
IJssel. De commissaris heeft de website van de stichting, www.veteranenkrimpen.nl,
gelanceerd. Burgemeester Martijn Vroom: “Ook als gemeente heb je op lokaal niveau een
belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de
prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de
offers die daarbij werden gebracht. Het bracht mij op het idee om in samenwerking met
directeur Ludy de Vos van het Veteraneninstituut een mooie avond te organiseren voor onze
veteranen.” Onder de bezoekers bevonden zich ook familieleden, medewerkers uit het
maatschappelijk en economisch veld, raadsleden en bestuurders.

Sprekers met diverse onderwerpen
Na een nasimaaltijd, de geprezen ‘blauwe hap’, met muzikale omlijsting van het
klarinetkwartet van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, startte het symposium.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren veteranenbeleid, nuldelijnszorg, het Veteranen
Search Team en de Stichting Onbekende Helden. De sprekers vertelden boeiend over deze
uiteenlopende onderwerpen. Ook stonden op het Raadhuisplein legervoertuigen geparkeerd
ter bezichtiging.

Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel
Tijdens het symposium werd de in april opgerichte Stichting Veteranen Krimpen aan den
IJssel voorgesteld aan de Krimpense samenleving. Voorzitter Vincent Noija, secretaris Gerrit
Loeve en penningmeester Erwin van Delzen maken zich hard om de saamhorigheid tussen
Krimpense veteranen onderling te bevorderen en diverse activiteiten te ontwikkelen.

Fotofraaf: Vincent van Dordrecht.

Terug naar overzicht