Terug naar overzicht

Krimpen eert zijn veteranen met nieuwe stichting

01-05-2018

Meer contact tussen oude en nieuwe veteranen. Dat is een van de doelen van de nieuwe Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel die eind april is opgericht.

De stichting is er gekomen op initiatief van burgemeester Martijn Vroom. Al sinds zijn aanstelling – nu ruim twee jaar geleden – is Vroom al bezig om ‘iets’ te regelen voor veteranen in Krimpen aan den IJssel. Om erachter te komen waar precies behoefte aan is, ging hij bij ze op de koffie. “Ik heb veteranen bezocht van alle leeftijden en missies, van de Tweede Wereldoorlog tot Mali. Wat opviel was dat ze allemaal een verhaal hebben.”

Zo leerde Vroom ook Vincent Noija kennen, een Krimpenaar die in 1997 voor een half jaar naar Bosnië werd uitgezonden. Na zijn missie pakte hij de draad van het normale leven weer op. Dat ging niet goed. “Ik was weliswaar heelhuids teruggekeerd, maar kampte jaren later met een posttraumatische stressstoornis. Bij wie kon ik terecht? Ik wist het niet. In die tijd was er niet zo veel geregeld voor veteranen.”

 

Erkenning

Dat is de laatste jaren sterk veranderd. Er is veel meer aandacht voor veteranen. Een goede zaak, vindt Noija. Zelf bezocht hij vorig jaar, twintig jaar na zijn missie in Bosnië, voor het eerst de Veteranendag in Den Haag. “Je voelt op zo’n dag toch een stukje respect, erkenning en waardering voor de inzet van veteranen. Dat voelde goed.”

Noija zet zich nu als voorzitter van Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel in voor veteranen in zijn eigen woonplaats. Krimpen telt er 133, maar Vroom denkt dat dat aantal een stuk hoger ligt. “Slechts één op de vier veteranen staat ingeschreven bij het Veteraneninstituut in Doorn. Er is dus een grote groep ‘slapende’ veteranen. Die zitten hier ook in Krimpen aan den IJssel.”

De burgemeester ontmoet ze graag op woensdag 27 juni tijdens een symposium over veteranen. Voor het raadhuis staan die dag militaire legervoertuigen. Binnen zal, onder toeziend oog van commissaris van de koning Jaap Smit, de website van de stichting de lucht in gaan. “Daarnaast is dit natuurlijk een mooie gelegenheid voor jonge en oude veteranen om met elkaar in contact te komen.”

 

Gastles

Er worden de komende tijd allerlei activiteiten ontplooid. Zo is er door de gemeente contact gelegd met scholen in Krimpen aan den IJssel voor het educatieve programma Veteraan in de Klas. Scholen kunnen een lokale veteraan ‘boeken’ voor een gastles. Vroom vindt het goed dat ook jongeren leren over het werk van militairen. “Ze moeten weten dat je een leger nodig hebt voor vrede en stabiliteit. En dat het soms nodig is om elders in te grijpen.”

De stichting zet ook een zogenaamde ‘nuldelijnhelper’ in. Het gaat om een veteraan die met andere veteranen praat over problemen die ze ervaren in hun dagelijkse leven. Noija: “Mocht het nodig zijn kan de stichting ze doorverwijzen naar de juiste zorginstanties.”

Bedrijven kunnen het werk van de nieuwe stichting middels sponsoring ondersteunen. Tevens denkt Vroom aan invoering van een lokale veteranenpas. “Met zo’n pas krijgen veteranen bij winkels of bedrijven korting op producten en diensten. Of het haalbaar is weet ik niet. Dat moeten we uitzoeken.”

Floris Bakker, Het Kontakt

Terug naar overzicht