Terug naar overzicht

Ontvangst donatie van Lions Club

06-07-2018

30 juni jongstleden heeft onze secretaris Gerrit Loeve een cheque van EUR 1.500 in ontvangst mogen nemen van de Lions Club Krimpen. De cheque werd uitgereikt door Peter Kleinekoort (Vz Golfcie Lions). Wij zijn de Lions Club zeer erkentelijk voor deze financiële impuls voor onze nieuwe stichting.

 

Lionsclub Krimpen aan den IJssel.

De Lionsclub Krimpen aan den IJssel (opgericht in 1984) is een van de bijna vierhonderd lions clubs in Nederland. De club behoort tot de internationale ‘Association of Lions Clubs’ die in totaal bijna 1,4 miljoen leden (lions) omvat, verenigd in ruim 45.000 lions clubs over de gehele wereld.

 

Wat doet de Lionsclub.
Sinds de oprichting van onze club organiseren zij als Krimpense Lions jaarlijks diverse ‘fundraising’ en ‘fundspending’ activiteiten. Deze activiteiten zijn vooral gericht op de gemeenschap in Krimpen aan den IJssel en in de Krimpenerwaard.

 

Krimpen Open

Eén van de fundraising activiteiten is het jaarlijkse open golfkampioenschap van de Krimpenerwaard. De netto-opbrengst van het golftoernooi wordt elk jaar bestemd voor een ander goed doel. “Dit jaar heeft de club gekozen voor twee stichtingen die zich allebei inzetten voor het welzijn van onze medemensen: Stichting Veteranen Krimpen aan den IJssel en Stichting Woonvoorziening Gehandicapten Krimpenerwaard.

Terug naar overzicht