Kolonel Bas Brust (1962) is weliswaar Krimpenaar, maar bekleedt op dit moment een hoge militaire functie in Tampa, Amerika. Het interview doen we met WhatsApp-video. Ik zie hem in gevechtsuniform. Als iemand zich veteraan mag noemen is hij het wel. Bas heeft aan niet minder dan 6 missies zijn buitengewone bijdrage verleend. In heldere bewoordingen vertelt hij niet alleen over deze uitzendingen, maar ook over zijn drive. “Veiligheid kent geen grenzen. Het gaat om de internationale rechtsorde. Daaraan wil ik mijn steentje bijdragen.”

Eerste uitzending: Irak

Bas Brust studeerde onder andere Algemene Sociale Wetenschappen. Later deed hij nog 2 masterstudies. Hij was een paar jaar sportjournalist. Maar voor een dynamisch leven kun je toch beter bij Defensie zijn, vond hij. Na de officiersopleiding bij de mariniers, werd hij in 1991 direct uitgezonden naar Irak. “Saddam Hoessein had de Koerden de bergen ingejaagd. Daar werden ze tegengehouden door de Turken. Ze zaten tussen twee vuren in de bittere kou. Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat ze weer naar hun huizen konden terugkeren. Noem dat maar de rode draad die door mijn missies loopt.”

De Rode Khmer van Cambodja

In november 1992 volgde de uitzending naar Cambodja (UNTAC). Daar had de Rode Khmer gruwelijk huisgehouden, met de Killing Fields als afschuwelijke getuigen. “Wij zaten daar in  kleine groepen verspreid in een bepaald gebied. Zo konden we een vredessituatie creëren waardoor de vluchtelingen uit de kampen in Thailand weer konden terugkeren. We hebben een half miljoen Cambodjanen teruggebracht. De treinen die we begeleidden waren aan de buitenkant net zo vol als binnen.” Bas kijkt met voldoening terug op deze missie. “Cambodja is nu toch een welvarend land.”

Hoog in de bergen van Ethiopië

Dan volgt een missieloos tijdperk. Nou ja, missieloos … Brust werd adjudant van de Commandant van het Korps Mariniers en in die hoedanigheid bezocht hij 8 missies in Bosnië en 2 in Haïti.

In 2000 gaat hij weer zelf op uitzending. Operatie UNMEE in Ethiopië en Eritrea. Zijn opleiding tot mountain leader komt hier goed van pas. Hoog in de bergen beschoten de Ethiopiërs en de Eritreeërs elkaar vanuit loopgraven die 100 meter uit elkaar lagen. “Aan ons de taak ze uit elkaar te houden en de gedemilitariseerde zone te bewaken. We hebben daar massa’s wapens en munitie ingenomen.”

Bang is Brust nooit geweest. “Wel was ik bezorgd om mijn mensen. Zullen ze het wel redden?”

3 missies in Afghanistan

In 2007 vervult Bas, inmiddels bevorderd tot luitenant-kolonel, zijn eerste missie in Afghanistan (ISAF). Er zouden er nog 2 volgen. In 2010 als (plaatsvervangend) commandant van de 8e Taskforce Uruzgan. En in 2013 als kolonel die verantwoordelijk is voor de reorganisatie van alle NATO-hoofdkwartieren in Afghanistan.

Volgende missie

Voorwaar, een indrukwekkende loopbaan, die trouwens nog niet ten einde is. “Ik heb me al aangemeld voor een volgende missie.” Waarom? Die rode draad is leidend: mensen waar ook ter wereld bijstaan om een menswaardig leven te leven.

Huib Neven